Vállalatértékesítés

Mivel egy vállalatnak nincs objektíven meghatározható értéke, nagyon sok múlik a cég értékesítését végző szervezeten. A cél általában a lehető legnagyobb vételár elérése. Ehhez nem csak vonzóvá, hanem eladhatóvá is kell tenni az értékesíteni kívánt céget. Meg kell találni a legmegfelelőbb értékesítési formát, tulajdonosi struktúrát, valamint a potenciális vásárlókat is. A tranzakció lebonyolítása, majd a befektetési tanácsadás szintén a vállalatértékesítés folyamatának része.

Egy vállalat értékesítésére érdemes úgy gondolni, mint egy sajátos áru vagy szolgáltatás eladásához kapcsolódó marketing- és értékesítési folyamatra. A vállalatot kívül-belül fel kell készíteni az eladásra, a tranzakcióhoz pedig vonzó befektetési lehetőséget megjelenítő szakmai anyagokat kell készíteni. Meg kell találni a megfelelő értékesítési formát, a megfelelő időpontot, majd pedig vevőjelöltek lehető legszélesebb körét, akik között kialakított verseny biztosítja az eladó számára optimális értékesítési feltételeket.

Mennyit ér a cégem?

A vállalat értékét a cég eszközeinek, vagyonának, piaci pozíciójának, növekedési lehetőségeinek, speciális know-how-jának, menedzsmentje és alkalmazottai tudásának és képességeinek együttes értéke alapozza meg, de a tényleges érték a piacon alakul ki az adásvételi tranzakció eredményeként.

A vállalat értéke ugyanakkor pénzügyi-matematikai módszerekkel becsülhető. Ilyen módszer például a cég jövőbeli pénzáramlása jelenértékének a kiszámítása, vagy a tőzsdén található, hasonló tevékenységű társaságok értékelési mutatószámaival elvégzett összehasonlító értékelés.

A vállalat eladásakor realizált tényleges értéket nagymértékben befolyásolja az értékesítési folyamat szakszerűsége: így például a vállalat felkészítésének minősége, a potenciális vevők között generált verseny erőssége, vagy az eladói szavatosságvállalásnál elért feltételek.

  • A Concorde Csoport további tagjai: