LEI KÓD

Tisztelt Ügyfelünk, az itt található dokumentumban fontos információkat talál a LEI kódról (Legal Entity Identifier).

Lei kód igénylés

A LEI kód igénylésről és karbantartásról szóló Tájékoztatót itt találják, a szolgáltatás díjáról kérjük szíveskedjen az aktuális Kondíciós Lista alapján tájékozódni! Amennyiben a LEI kód igénylésre a Concorde Értékpapír Zrt részére megbízást kíván adni, kérjük a LEI kód igényléshez szükséges adatlapot az aktuális cégkivonat alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük a kitöltött dokumentumokat és a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát az emir@con.hu e-mail címre szíveskedjen elküldeni.

EMIR

Az Európai Unió szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre (Central Counterparty – CCP) és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, hogy fokozza a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR-European Market Infrastructure Regulation) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unióban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó.

EMIR jogi háttér
Tájékoztató és figyelemfelhívás az EMIR-rel kapcsolatos feladatok elvégzésére
Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére
Nyilatkozat származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentéséről

  • A Concorde Csoport további tagjai: